Ένας κόσμος που έχει χαθεί κι όμως υπάρχει ακόμα ως μνήμη. Εικόνες που βλέπουμε σε παλιές φωτογραφίες και σχεδόν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε επαγγέλματα, παιχνίδια και συνήθειες.