Παιχνίδια με τις διαστάσεις

Η δική μου γλυπτική επιχειρεί να προσδώσει την τρίτη διάσταση στα σχέδια που αγαπώ, χωρίς όμως να χάσουν την δισδιάστατη υπόστασή τους. Στο παιχνίδι αυτό η περιέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο, τέτοιο που μερικές φορές ανατρέπει και μένα τον ίδιο. Να τώρα εδώ διστακτικά στην αρχή, αλλά με περιέργεια πάντα, εξερευνώ την απώλεια των δύο διαστάσεων οι οποίες όμως επανεμφανίζονται σαν μνήμη.

Ταξιδευτές (150, 151, 152)

Ταξίδια του λόγου (157, 156)

Μεγάλη Αγκαλιά

Μικρή Αγκαλιά