Δροσίνη 5, Νέο Ψυχικό, 154 51
Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2106725151
Email: info@artmuseum.gr